Rodzaj składki:

A. CZŁONKOWIE PZW - OPŁATY ROCZNE 2024

A1. SKŁADKI CZŁONKOWSKIE OGÓLNOZWIĄZKOWE 2024 rok

1 170 ZŁ
2 43 ZŁ
3 43 ZŁ

A2. SKŁADKI NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD ROCZNE 2024 rok
(Dla członków, którzy już opłacili składkę członkowską na 2024r. w swoim Okregu lub Kole /wpisz Okręg lub Koło/)

A2.1 WSZYSTKIE WODY
4 395 ZŁ
5 30 ZŁ
6 60 ZŁ
A2.2 RZEKA WISŁA
7 300 ZŁ
A2.3 - 1 ŁOWISKO
8 249 ZŁ

A3. SKŁADKA CZŁONKOWSKA OGÓLNOZWIĄZKOWA + SKŁADKI NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD ROCZNE 2024 rok
(Dla członków, którzy jeszcze nie wnieśli żadnych opłat w 2024 r.)

A3.1 - SKŁADKA CZŁONKOWSKA OGÓLNOZWIĄZKOWA + WSZYSTKIE WODY
9 565 ZŁ
10 73 ZŁ
11 103 ZŁ
A3.2 - SKŁADKA CZŁONKOWSKA OGÓLNOZWIĄZKOWA + RZEKA WISLA
12 470 ZŁ
A3.3 - SKŁADKA CZŁONKOWSKA OGÓLNOZWIĄZKOWA + 1 ŁOWISKO
13 419 ZŁ

B. CZŁONKOWIE PZW - OPŁATY OKRESOWE 2024

14 40 ZŁ
15 80 ZŁ
16 110 ZŁ
17 35 ZŁ
18 75 ZŁ
19 105 ZŁ

C. NIEZRZESZENI , OBCOKRAJOWCY - OPŁATY ROCZNE 2024

20 750 ZŁ
21 570 ZŁ
22 470 ZŁ

D. NIEZRZESZENI - OPŁATY OKRESOWE 2024

23 69 ZŁ
24 148 ZŁ
25 198 ZŁ
26 59 ZŁ
27 138 ZŁ
28 187 ZŁ


* Wędkowanie na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW w Toruniu jest dozwolone, gdy wędkujący posiada przy sobie następujące dokumenty: karta wędkarska, legitymacja członkowska PZW wraz z opłaconą składkę członkowską na rok bieżący, zezwolenie wraz z rejestrem, potwierdzony przelew bankowy lub opłata pocztowa.
Wniesiona składka okresowa na 1,3 lub 7 dni za pośrednictwem poczty lub banku nie uprawnia do wędkowania bez druku zezwolenia wraz z rejestrem połowów.
Podpis i hologram nie obowiązują przy druku w wersji elektronicznej.

Dane adresowe :

IMIĘ:
NAZWISKO:
ULICA,NUMER:
KOD POCZTOWY:
MIEJSCOWOŚĆ:
NR KARTY WĘDKARSKIEJ:
E-MAIL:
POTWIERDŹ E-MAIL:


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, że:

1.Administratorem danych jest Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu ul. Słowackiego 80.
2.W przypadku pytań odnośnie przetwarzania przez OPZW danych osobowych jako podmiotu przetwarzającego, czy praw jakie Pani/Panu w związku z tym przysługują, można kontaktować się pod adresem e-mail: proszę o przesłanie maila na adres: sekretariat@pzw.torun.pl
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wystawienia zezwolenia.
4.Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od wydania zaświadczenia, w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora.
5.Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
6.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować brakiem możliwości przygotowania dokumentacji i przeprowadzenia egzaminu na kartę wędkarską
7.Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego: Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.