Rodzaj składki:

A. CZŁONKOWIE PZW - OPŁATY ROCZNE 2022

A1. SKŁADKI CZŁONKOWSKIE 2022 rok

1 100 ZŁ
2 50 ZŁ
3 50 ZŁ
4 50 ZŁ
5 50 ZŁ
6 25 ZŁ

A2. SKŁADKI NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD ROCZNE 2022 rok
(Dla członków, którzy już opłacili składkę członkowską na 2022r. w swoim Okregu lub Kole /wpisz Okręg lub Koło/)

A2.1 WSZYSTKIE WODY
7 295 ZŁ
8 5 ZŁ
9 40 ZŁ
10 295 ZŁ
11 295 ZŁ
12 196 ZŁ
13 196 ZŁ
A2.2 RZEKA WISŁA
14 230 ZŁ
15 230 ZŁ
16 230 ZŁ
17 170 ZŁ
18 170 ZŁ
A2.3 - 1 ŁOWISKO
19 195 ZŁ
20 195 ZŁ
21 195 ZŁ
22 140 ZŁ
23 140 ZŁ

A3. SKŁADKA CZŁONKOWSKA + SKŁADKI NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD ROCZNE 2022 rok
(Dla członków, którzy jeszcze nie wnieśli żadnych opłat w 2022 r.)

A3.1 - SKŁADKA CZŁONKOWSKA + WSZYSTKIE WODY
24 395 ZŁ
25 30 ZŁ
26 90 ZŁ
27 345 ZŁ
28 345 ZŁ
29 246 ZŁ
30 246 ZŁ
A3.2 - SKŁADKA CZŁONKOWSKA + RZEKA WISLA
31 330 ZŁ
32 280 ZŁ
33 280 ZŁ
34 220 ZŁ
35 220 ZŁ
A3.3 - SKŁADKA CZŁONKOWSKA + 1 ŁOWISKO
36 295 ZŁ
37 245 ZŁ
38 245 ZŁ
39 190 ZŁ
40 190 ZŁ

B. CZŁONKOWIE PZW - OPŁATY OKRESOWE 2022

41 29 ZŁ
42 60 ZŁ
43 80 ZŁ
44 25 ZŁ
45 56 ZŁ
46 76 ZŁ

C. NIEZRZESZENI , OBCOKRAJOWCY - OPŁATY ROCZNE 2022

47 580 ZŁ
48 550 ZŁ
49 530 ZŁ

D. NIEZRZESZENI , OBCOKRAJOWCY - OPŁATY OKRESOWE 2022

50 53 ZŁ
51 114 ZŁ
52 152 ZŁ
53 45 ZŁ
54 106 ZŁ
55 144 ZŁ

Dane adresowe :

IMIĘ:
NAZWISKO:
ULICA,NUMER:
KOD POCZTOWY:
MIEJSCOWOŚĆ:
NR KARTY WĘDKARSKIEJ:
E-MAIL:
POTWIERDŹ E-MAIL:


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, że:

1.Administratorem danych jest Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu ul. Słowackiego 80.
2.W przypadku pytań odnośnie przetwarzania przez OPZW danych osobowych jako podmiotu przetwarzającego, czy praw jakie Pani/Panu w związku z tym przysługują, można kontaktować się pod adresem e-mail: proszę o przesłanie maila na adres: sekretariat@pzw.torun.pl
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wystawienia zezwolenia.
4.Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od wydania zaświadczenia, w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora.
5.Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
6.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować brakiem możliwości przygotowania dokumentacji i przeprowadzenia egzaminu na kartę wędkarską
7.Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego: Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.