Rodzaj składki:

A. CZŁONKOWIE PZW - OPŁATY ROCZNE 2023

A1. SKŁADKI CZŁONKOWSKIE OGÓLNOZWIĄZKOWE 2023 rok

1 150 ZŁ
2 38 ZŁ
3 75 ZŁ
4 113 ZŁ
5 38 ZŁ

A2. SKŁADKI NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD ROCZNE 2023 rok
(Dla członków, którzy już opłacili składkę członkowską na 2023r. w swoim Okregu lub Kole /wpisz Okręg lub Koło/)

A2.1 WSZYSTKIE WODY
6 395 ZŁ
7 10 ZŁ
8 50 ZŁ
9 250 ZŁ
10 196 ZŁ
A2.2 RZEKA WISŁA
11 300 ZŁ
12 220 ZŁ
13 170 ZŁ
A2.3 - 1 ŁOWISKO
14 249 ZŁ
15 185 ZŁ
16 140 ZŁ

A3. SKŁADKA CZŁONKOWSKA OGÓLNOZWIĄZKOWA + SKŁADKI NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD ROCZNE 2023 rok
(Dla członków, którzy jeszcze nie wnieśli żadnych opłat w 2023 r.)

A3.1 - SKŁADKA CZŁONKOWSKA OGÓLNOZWIĄZKOWA + WSZYSTKIE WODY
17 545 ZŁ
18 48 ZŁ
19 88 ZŁ
20 325 ZŁ
21 363 ZŁ
22 346 ZŁ
A3.2 - SKŁADKA CZŁONKOWSKA OGÓLNOZWIĄZKOWA + RZEKA WISLA
23 450 ZŁ
24 295 ZŁ
25 333 ZŁ
26 320 ZŁ
A3.3 - SKŁADKA CZŁONKOWSKA OGÓLNOZWIĄZKOWA + 1 ŁOWISKO
27 399 ZŁ
28 324 ZŁ
29 362 ZŁ
30 290 ZŁ

B. CZŁONKOWIE PZW - OPŁATY OKRESOWE 2023

31 40 ZŁ
32 80 ZŁ
33 105 ZŁ
34 33 ZŁ
35 73 ZŁ
36 99 ZŁ

C. NIEZRZESZENI , OBCOKRAJOWCY - OPŁATY ROCZNE 2023

37 750 ZŁ
38 700 ZŁ
39 690 ZŁ

D. NIEZRZESZENI - OPŁATY OKRESOWE 2023

40 69 ZŁ
41 148 ZŁ
42 198 ZŁ
43 59 ZŁ
44 138 ZŁ
45 187 ZŁ


* Wędkowanie na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW w Toruniu jest dozwolone, gdy wędkujący posiada przy sobie następujące dokumenty: karta wędkarska, legitymacja członkowska PZW wraz z opłaconą składkę członkowską na rok bieżący, zezwolenie wraz z rejestrem, potwierdzony przelew bankowy lub opłata pocztowa.
Wniesiona składka okresowa na 1,3 lub 7 dni za pośrednictwem poczty lub banku nie uprawnia do wędkowania bez druku zezwolenia wraz z rejestrem połowów.
Podpis i hologram nie obowiązują przy druku w wersji elektronicznej.

Dane adresowe :

IMIĘ:
NAZWISKO:
ULICA,NUMER:
KOD POCZTOWY:
MIEJSCOWOŚĆ:
NR KARTY WĘDKARSKIEJ:
E-MAIL:
POTWIERDŹ E-MAIL:


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, że:

1.Administratorem danych jest Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu ul. Słowackiego 80.
2.W przypadku pytań odnośnie przetwarzania przez OPZW danych osobowych jako podmiotu przetwarzającego, czy praw jakie Pani/Panu w związku z tym przysługują, można kontaktować się pod adresem e-mail: proszę o przesłanie maila na adres: sekretariat@pzw.torun.pl
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wystawienia zezwolenia.
4.Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od wydania zaświadczenia, w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora.
5.Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
6.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować brakiem możliwości przygotowania dokumentacji i przeprowadzenia egzaminu na kartę wędkarską
7.Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego: Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.